Regulamente

Carta și regulamentele universității

REGULAMENTUL UOC PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii de licență și masterat în Universitatea "Ovidius" din Constanța în sesiunile iulie și septembrie

Regulament privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență/diplomă/disertație - în Universitatea "Ovidius" din Constanța în sesiunile iulie și septembrie

Regulament privind evaluarea periodică a performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic de predare și ale personalului didactic auxiliar și nedidactic din Universitatea "Ovidius" din Constanța

Metodologia de ocupare a posturilor didactice pe perioadă nedeterminată în Universitatea "Ovidius" din Constanța 

Standarde proprii pentru ocuparea prin concurs pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice vacante

REGULAMENT - PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSURILOR DE OCUPARE A FUNCŢIILOR ŞI POSTURILOR DIDACTICE UNIVERSITARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 2016

METODOLOGIA PROPRIE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE la FACULTĂTEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ, LA STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT pentru anul universitar 2013-2014

METODOLOGIE de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de diplomă şi disertaţie – în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă în anul universitar 2012-2013

REGULAMENT cu privire la acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii de la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, cursuri de zi, studii fără taxă pe anul universitar 2012-2013