„Proiecteaza-ti cariera!” POSDRU/161/2.1/G/136624

 

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară: 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”

 

Titlul proiectului: „Proiectează-ţi cariera!”

 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/136624

Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din București

Partener 1: Universitate „Ovidius” din Constanţa

Partener 2: Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

 

“Proiecteaza-ti cariera!”

POSDRU/161/2.1/G/136624

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

ANUNTURI

 

Rezultatul testului de selecţie pentru sesiunea de workshopuri de dezvoltare personala în mediu extra-campus în cadrul proiectului

Anunt detalii activitate

Sesiune de informare și selecţie pentru sesiunea de workshopuri de dezvoltare personala în mediu extra-campus în cadrul proiectului "Proiectează-ți cariera!"

Comunicat de presă - O nouă Reuniune informală INFOStud, cu titlul „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă în domeniul ingineriei mecanice”

Comunicat de presă - Reuniune Informală INFOstud dedicată domeniului ingineriei enegetice

Comunicat de presă - Premii de excelență pentru studenții cu rezultate deosebite în activitatea de practică desfășurată în cadrul proiectului „Proiectează-ți cariera!” – ProieCt

Comunicat de presă - Reuniune informală INFOStud cu titlul „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă în domeniul inginerie mecanică”

Comunicat de presă - Sesiuni informale INFOStud cu titlul „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă în domeniul ingineriei mecanice”

Comunicat de presă - O nouă Reuniune informală INFOStud, cu titlul „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă în domeniul ingineriei mecanice”

COMUNICAT DE PRESĂ - REUNIUNE INFORMALĂ INFOSTUD „NOI COMPETENŢE PENTRU NOI LOCURI DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL PORTUAR”

COMUNICAT DE PRESĂ - Reuniune informală INFOSTUD „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă în domeniul inginerie și management”

Reuniunea informală INFOStud cu titlul „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă în domeniul energetic”

„Noi ingineri pentru Noi locuri de muncă”. Viitorii ingineri ai Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă și experiențe inedite în cadrul Proiectului „Proiectează-ţi cariera!”

UPDATE LISTA STUDENŢILOR SELECTAŢI PENTRU STAGIUL DE PRACTICĂ - ProieCt

COMUNICAT REUNIUNE INFORMALA INFOSTUD

Debutul Reuniunilor informale INFOStud

Proiectul „Proiectează-ţi cariera!”

Comunicat de presă - „Proiectează-ţi cariera!”. Studenţi ai Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, faţă în faţă cu angajatorii

09 Octombrie 2014 ANUNT PRIVIND STAGIUL DE PRACTICA PENTRU VIITORII INGINERI AI FACULTĂŢII DE INGINERIE MECANICĂ INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ IN PROIECTUL „P R O I E C T E A Z Ă – Ţ I C A R I E R A !”

09 Octombrie 2014 S T A R T !!! STAGIULUI DE PRACTICA PENTRU VIITORII INGINERI AI FACULTĂŢII DE INGINERIE MECANICĂ INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ IN PROIECTUL „P R O I E C T E A Z Ă – Ţ I C A R I E R A !”