În atenția studenților FIMIM care nu au reușit să obțină documentele financiare necesare pentru dosarul de bursă socială 2022-2023!

Conform adresei nr. 16115 / 25. 10. 2022 formulate de către Rectorat UOC,

studenții care nu au reușit să obțină documentele, de la organele financiare,

din care să rezulte veniturile realizate, necesare pentru dosarul de bursă socială

depus până la data de 25 octombrie 2022,

prin derogare de la calendarul aprobat prin HCA 1233 / 04. 10. 2022,

pot completa dosarul cu documentele respective

până la data de 01 noiembrie 2022, cu condiția să existe depusă la dosar

declarația pe propria răspundere și dovada depunerii solicitării la organele financiare teritoriale.