Orar

Anunț

ANUNȚ PRIVIND ORARELE FIMIM SEMESTRUL II 2023-2024 
În primele două săptămâni ale semestrului, se vor face optimizări ale orarelor. De aceea, se vor reposta pe pagina web și afișa la avizierele FIMIM:
- pe 26 februarie, revizia 2,
- pe 6 martie, varianta finală.

 

An universitar 2023-2024 - semestrul II - revizia 2: 26. 02. 2024

 

I. Programe de studii de licenţă - IF

Autovehicule Rutiere - AR Anul I Anul II Anul III Anul IV

Informatica Aplicată în Inginerie Industrială IAII - Anul I

Ingineria Sudării - IS Anul I Anul II Anul III Anul IV

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic - IEDM Anul I Anul II Anul III Anul IV

Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine - IEPM Anul I Anul II Anul III Anul IV

Sisteme şi Echipamente Navale - SEN Anul I Anul II Anul III Anul IV

Energetică Industrială - EI Anul I Anul II Anul III Anul IV

 

 

II.Programe de studii de licenţă - IFR

Autovehicule Rutiere - AR Anul I Anul II Anul III Anul IV

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic - IEDM Anul I Anul II Anul III Anul IV

 

 

III. Programe de masterat

Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție - IMSP Anul I 

Optimizarea Tehnologiilor Portuare și a Funcționarii Utilajelor - OTPFU Anul I

Ingineria Sistemelor și Echipamentelor Navale Avansate - ISENA  Anul II

 

 

 

An universitar 2023-2024 - semestrul I - rev 1, 09. 10. 2023

ANUNȚ IMPORTANT!
În primele două săptămâni ale semestrului, pot apărea modificări. 
Astfel, orarul se va consulta zilnic la avizierele facultății. 
Orarele după prima revizuire se vor publica luni, 9 octombrie, iar după a doua și ultima revizuire, pe data de 16 octombrie. 
 

 

II.Programe de studii de licenţă - IFR

Autovehicule Rutiere - AR

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic - IEDM

 

 

III. Programe de masterat

Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție - IMSP 

Optimizarea Tehnologiilor Portuare și a Funcționarii Utilajelor - OTPFU 

Ingineria Sistemelor și Echipamentelor Navale Avansate - ISENA 

 

 

 

An universitar 2022-2023 - semestrul II - revizia 2: 03. 03. 2023

 

 

I. Programe de studii de licenţă - IF

 

Autovehicule Rutiere - AR Anul I Anul II Anul III Anul IV

Ingineria Sudării - IS Anul I Anul II Anul III Anul IV

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic - IEDM Anul I Anul II Anul III Anul IV

Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine - IEPM Anul I Anul II Anul III Anul IV

Sisteme şi Echipamente Navale - SEN Anul I Anul II Anul III Anul IV

Energetică Industrială - EI Anul I Anul II Anul III Anul IV

 

 

II.Programe de studii de licenţă - IFR

Autovehicule Rutiere - AR Anul I Anul II Anul III Anul IV

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic - IEDM Anul I Anul II Anul III Anul IV

 

 

III. Programe de masterat

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate - CCCS Anul II

Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție - IMSP Anul I Anul II

Optimizarea Tehnologiilor Portuare și a Funcționarii Utilajelor - OTPFU Anul II

Ingineria Sistemelor și Echipamentelor Navale Avansate - ISENA  Anul I

 

 

 

An universitar 2022-2023 - semestrul I

 

 

I. Programe de studii de licenţă - IF

 

Autovehicule Rutiere - AR Anul I Anul II Anul III Anul IV

Ingineria Sudării - IS Anul I Anul II Anul III Anul IV

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic - IEDM Anul I Anul II Anul III Anul IV

Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine - IEPM Anul I Anul II Anul III Anul IV

Sisteme şi Echipamente Navale - SEN Anul I Anul II Anul III Anul IV

Energetică Industrială - EI Anul I Anul II Anul III Anul IV

 

 

II.Programe de studii de licenţă - IFR

Autovehicule Rutiere - AR Anul I Anul II Anul III Anul IV

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic - IEDM Anul I Anul II Anul III Anul IV

 

 

III. Programe de masterat

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate - CCCS Anul II

Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție - IMSP Anul I Anul II

Optimizarea Tehnologiilor Portuare și a Funcționarii Utilajelor - OTPFU Anul II

Ingineria Sistemelor și Echipamentelor Navale Avansate - ISENA  Anul I

 

 

Orare FIMIM - semestrul II - conform HC_FIMIM din 11. 03. 2022

 HC_FIMIM din 11. 03. 2022

 

I. Programe de studii de licenţă - IF

 

Autovehicule Rutiere - AR Anul I Anul II Anul III Anul IV

Ingineria Sudării - IS Anul I Anul II Anul III Anul IV

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic - IEDM Anul I Anul II Anul III Anul IV

Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine - IEPM Anul I Anul II Anul III Anul IV

Sisteme şi Echipamente Navale - SEN Anul I Anul II Anul III Anul IV

Energetică Industrială - EI Anul I Anul II Anul III Anul IV

 

 

II.Programe de studii de licenţă - IFR

Autovehicule Rutiere - AR Anul I Anul II Anul III Anul IV

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic - IEDM Anul I Anul II Anul III Anul IV

 

 

III. Programe de masterat

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate - CCCS

Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție - IMSP

Optimizarea Tehnologiilor Portuare și a Funcționarii Utilajelor - OTPFU

 

 

 

An universitar 2021-2022 - semestrul II

Anunț orare FIMIM - semestrul II 2021 - 2022.

I. Programe de studii de licenţă - IF

 

Autovehicule Rutiere - AR Anul I Anul II Anul III Anul IV

Ingineria Sudării - IS Anul I Anul II Anul III Anul IV

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic - IEDM Anul I Anul II Anul III Anul IV

Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine - IEPM Anul I Anul II Anul III Anul IV

Sisteme şi Echipamente Navale - SEN Anul I Anul II Anul III Anul IV

Energetică Industrială - EI Anul I Anul II Anul III Anul IV

 

 

II.Programe de studii de licenţă - IFR

Autovehicule Rutiere - AR Anul I Anul II Anul III Anul IV

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic - IEDM Anul I Anul II Anul III Anul IV

 

 

III. Programe de masterat

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate - CCCS

Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție - IMSP

Optimizarea Tehnologiilor Portuare și a Funcționarii Utilajelor - OTPFU

 

 

 

An universitar 2020-2021 - semestrul I

 

Pe parcursul lunii octombrie 2020, toate activitățile didactice se vor desfășura online, fără a se ține seama de sălile înscrise pe orare, cu excepția seminarelor de Educație fizică și laboratoarelor la disciplina Chimie.Cadrele didactice vor transmite studenților informațiile și materialele necesare utilizând mijloace virtuale.
Orarele vor fi actualizate săptămânal. 

 

 

An universitar 2014-2015 - semestrul II

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studii master - an universitar 2012-2013 - semestrul I