Examen de diploma

FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE UOC

 VERIFICARE ANTIPLAGIAT UOC

ARHIVARE. PUBLICARE. DEPOZIT DIGITAL

 GHIDURI ELABORARE PROIECTE DE DIPLOMĂ

2024

EXAMEN DE DIPLOMĂ SESIUNILE IULIE - SEPTEMBRIE 2024

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de diplomă şi examene de disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2024

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ EXAMENUL DE DIPLOMĂ VOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

(a)     fişa de înscriere, completată cu datele personale și informații legate de denumirea temei, respectiv conducătorul științific – Anexa 1.L -  .DOC | .PDF
(b)     proiectul de diplomă tipărit, copertat și în format digital (pdf) pe CD;
(c)     declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (cf. UOC-PO-12) - Anexa 2.L -  .DOC | .PDF
(d)     declarația, pe proprie răspundere, de conformitate a exemplarului tipărit cu exemplarul  digital (cf. UOC-PO-12) - Anexa 3.L - .DOC | . DPF
(e)      referatul de apreciere întocmit de coordonatorul ştiinţific, care va concluziona, explicit şi motivat, propunerea privind admiterea în vederea susţinerii proiectului de diplomă (cf. UOC-PO-12) - Anexa 4.L - .DOC | . PDF
(f)     dovada achitării taxei aferente susţinerii examenelor  - TAXE  - ANUNT
(g)     fişa de lichidare (care va fi, în mod obligatoriu, inclusă în dosarul absolventului pentru eliberarea diplomei) – conform Regulamentului privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență/diplomă și disertație - în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța - Anexa 1.L. .DOC | .PDF
(h)      fișa de identificare digitală a proiectului de diplomă (cf. UOC-PO-11) – fișier tip TXT - FI_LICENTA_An_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume.txt, generat în platforma Caliope (http://calitate.univ-ovidius.ro/validator/generator-txt), numai după obținerea acordului coordonatorului pentru susținerea proiectului de diplomă
 
Toți studenții înscriși la Examenul de Diplomă vor trimite chestionarul FMEC_LICENȚĂ la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Înscrierea se va face conform programului transmis de către secretarii comisiilor de examinare. 
 

Înainte de înscriere, absolventul va trimite proiectul de diplomă (format pdf) spre verificarea antiplagiat coordonatorului științific. Fișierul trimis va fi denumit astfel: LICENTA_An_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume. Coordonatorul științific al proiectului va urma instrucțiunile comisiei responsabile cu verificarea antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor FIMIM. 

 

Prima pagină a raportului de similitudini se va prinde în proiectul de diplomă copertat, imediat după prima copertă, fără a se pagina.

 

Comisia responsabilă cu verificarea antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor FIMIM este:

 

Preşedinte: Conf.univ.dr. Prodan Gabriel Corneliu

Membru: Lector univ. dr. Gheorghe Lucian

Secretar: Ș.l.univ.dr.ing. Gurău Andrei

 

Calendarul verificării antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor FIMIM este:

 

26. 06. 2024– 28. 06. 2024: transmiterea lucrărilor pentru verificare

05. 07. 2024– 07. 07. 2024: retransmiterea lucrărilor pentru verificare (dacă este cazul) și primirea rezultatelor de către studenți

01. 09. 2024 – 04. 09. 2024:  transmiterea lucrărilor pentru verificare și primirea rezultatelor de către studenți.

 

DEPUNEREA DOCUMENTELOR MENȚIONATE SE VA FACE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN

 

COMISII FINALIZARE STUDII 2023-2024 în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

 

Sesiunile iulie și septembrie 2024

 

Nr. crt.

Program de studii de licență

Numele și prenumele

1.

Sisteme și echipamente navale (SEN)

Președinte:

Conf.univ.dr.ing. POPA Teodor

Membri:

1. Ş.l.univ.dr.ing. RĂDOIU Viorel-Bogdan

2. Ş.l.univ.dr.ing. DELISTOIAN Dmitri

3. Ş.l.univ.dr.ing. BUCUR Cosmin-Mircea

Secretar:

Asist.univ.drd.ing. CERȘAMBA Mădălina

Membru supleant:

Ş.l.univ.dr.ing. COTRUMBĂ Mirela-Rodica

2.

Instalații și echipamente portuare și marine (IEPM)

Președinte:

Prof.univ.ing.dr.habil. CRĂCIUN Eduard-Marius

Membri:

1. Conf.univ.dr. PRODAN Gabriel-Corneliu

2. Ş.l.univ.dr.ing. COTRUMBĂ Mirela-Rodica

3. Ş.l.univ.dr.ing. DELISTOIAN Dmitri

Secretar:

Asist.univ.drd.ing. GHERGHIȘAN Maria

Membru supleant:

Ş.l.univ.dr.ing. RĂDOIU Viorel-Bogdan

3.

Energetică industrială (EI)

Președinte:

Prof.univ.dr.ing. MAMUT Eden

Membri:

1. Conf.univ.dr. PRODAN Gabriel-Corneliu

2. Ş.l.univ.dr.ing. BUCUR Cosmin-Mircea

3. Ş.l.univ.dr.ing. STĂNESCU Iuliana-Mihaela

Secretar:

Asist.univ.drd.ing. CERȘAMBA Mădălina

Membru supleant:

Ş.l.univ.dr.ing. TAȘU Antonio-Sorin

4.

Ingineria Sudării (IS)

Președinte:

Conf.univ.dr.ing. BORMAMBET Melat

Membri:

1. Prof.univ.dr.ing. NOCIVIN Anna

2. Ș.l.univ.dr.ing. IANCULESCU Gabriela

3. Ș.l.univ.dr.ing. CAZACU Mihăiță

Secretar:

Asist.univ.drd.ing. GHERGHIȘAN Maria

Membru supleant:

Conf.univ.dr.ing. ILIE Constantin

5.

Inginerie economică în domeniul mecanic – IF (IEDM-IF)

Președinte:

Conf.univ.dr.ing. MELNIC Lucia-Violeta

Membri:

1. Conf.univ.dr.ing. ILIE Constantin

2. Ş.l.univ.dr.ing. TOPALU Ana-Maria

3. Ş.l.univ.dr.ing. GURĂU Marian-Andrei

Secretar:

Asist.univ.drd.ing. STĂNIA Lucian

Membru supleant:

Ş.l.univ.dr.ing. MARIN Ruxandra

6.

Autovehicule rutiere – IF (AR-IF)

Președinte:

Conf.univ.dr.ing. ILIE Constantin

Membri:

1. Conf.univ.dr.ing. MELNIC Lucia-Violeta

2. Ş.l.univ.dr.ing. COTRUMBĂ Mirela-Rodica

3. Ș.l.univ.dr.ing. IANCULESCU Gabriela

4. Ș.l.univ.dr.ing. TUDOR Camil

Secretar:

Asist.univ.drd.ing. STĂNIA Lucian

Membru supleant:

Prof.univ.ing.dr.habil. CRĂCIUN Eduard-Marius

7.

Inginerie economică în domeniul mecanic – IFR (IEDM-IFR)

Președinte:

Conf.univ.dr.ing. MELNIC Lucia-Violeta

Membri:

1. Conf.univ.dr.ing. ILIE Constantin

2. Ş.l.univ.dr.ing. TOPALU Ana-Maria

3. Ş.l.univ.dr.ing. GURĂU Marian-Andrei

Secretar:

Asist.univ.drd.ing. STĂNIA Lucian

Membru supleant:

Ş.l.univ.dr.ing. MARIN Ruxandra

8.

Autovehicule rutiere – IFR (AR-IFR)

Președinte:

Conf.univ.dr.ing. ILIE Constantin

Membri:

1. Conf.univ.dr.ing. MELNIC Lucia-Violeta

2. Ş.l.univ.dr.ing. COTRUMBĂ Mirela-Rodica

3. Ș.l.univ.dr.ing. IANCULESCU Gabriela

4. Ș.l.univ.dr.ing. TUDOR Camil

Secretar:

Asist.univ.drd.ing. STĂNIA Lucian

Membru supleant:

Prof.univ.ing.dr.habil. CRĂCIUN Eduard-Marius

 
 
CALENDARUL EXAMENULUI DIPLOMĂ 

 

Sesiunea iulie 2024

Data *

Activitatea

09. 07. 2024

Examen finalizare studii Energetică industrială (EI)

10. 07. 2024

Examen finalizare studii Sisteme și echipamente navale (SEN)

10. 07. 2024

Examen finalizare studii Ingineria Sudării (IS)

11. 07. 2024

Examen finalizare studii Instalații și echipamente portuare și marine (IEPM)

11. 07. 2024

Examen finalizare studii Inginerie economică în domeniul mecanic – IF (IEDM-IF)

11. 07. 2024

Examen finalizare studii Inginerie economică în domeniul mecanic – IFR (IEDM-IFR)

12. 07. 2024

Examen finalizare studii Autovehicule rutiere – IF (AR-IF)

13. 07. 2024

Examen finalizare studii Autovehicule rutiere – IFR (AR-IFR)

 

Absolvenții programelor de studii SEN, IEPM, EI, IS, vor depune dosarele de înscriere la Examenul de Diplomă la secretarul comisiei de examen, la sala       S40 (sala din gang, curtea interioară), astfel: 03.07.2024, interval orar 16:00 - 18:00 sau 08.07.2024, interval orar 14:00 - 16:00,

 
 Absolvenții programelor de studii IEDM (IF + IFR) vor depune dosarele de înscriere la Examenul de Diplomă la secretarul comisiei de examen, la sala   A05 (sala corp lângă Cantină), astfel: 05.07.2024, interval orar 16:00 - 18:00 sau 08.07.2024, interval orar 16:00 - 18:00.
 
 Absolvenții programelor de studii AR (IF + IFR), vor depune dosarele de înscriere la Examenul de Diplomă la secretarul comisiei de examen, la sala A05 (sala   corp lângă Cantină), astfel: 05.07.2024, interval orar 18:00 - 20:00 sau 08.07.2024, interval orar 16:00 - 18:00.
 
* Orele de începere, ordinea și sălile de desfășurare a examenelor vor fi transmise de către secretarii comisiilor de examen.

 

 

Sesiunea septembrie 2024

Data *

Activitatea

04. 09. 2024

Examen finalizare studii Sisteme și echipamente navale (SEN)

04. 09. 2024

Examen finalizare studii Ingineria Sudării (IS)

04. 09. 2024

Examen finalizare studii Inginerie economică în domeniul mecanic – IF (IEDM-IF)

04. 09. 2024

Examen finalizare studii Inginerie economică în domeniul mecanic – IFR (IEDM-IFR)

05. 09. 2024

Examen finalizare studii Instalații și echipamente portuare și marine (IEPM)

05. 09. 2024

Examen finalizare studii Energetică industrială (EI)

05. 09. 2024

Examen finalizare studii Autovehicule rutiere – IF (AR-IF)

05. 09. 2024

Examen finalizare studii Autovehicule rutiere – IFR (AR-IFR)

 

* Orele de începere, ordinea și sălile de desfășurare a examenelor vor fi transmise de către secretarii comisiilor de examen.

 

 

 
 
 
 
 

2022

EXAMEN DE DIPLOMĂ SESIUNILE IULIE - SEPTEMBRIE 2022

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de diplomă şi examene de disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2022 

Anexa 5L - Cerere alegere tema licenta - .DOC / .PDF

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ EXAMENUL DE DIPLOMĂ VOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

(a)     fişa de înscriere, completată cu datele personale și informații legate de denumirea temei, respectiv conducătorul științific – Anexa 1.L -  .DOC | .PDF
(b)     proiectul de diplomă tipărit, copertat și în format digital (pdf) pe CD;
(c)     declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (cf. UOC-PO-12) - Anexa 2.L -  .DOC | .PDF
(d)     declarația, pe proprie răspundere, de conformitate a exemplarului tipărit cu exemplarul  digital (cf. UOC-PO-12) - Anexa 3.L - .DOC | . DPF
(e)     fișa de identificare digitală a proiectului de diplomă (cf. UOC-PO-11) – ANEXA  - FI_LICENTA_An_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume.txt
(f)      referatul de apreciere întocmit de coordonatorul ştiinţific, care va concluziona, explicit şi motivat, propunerea privind admiterea în vederea susţinerii proiectului de diplomă (cf. UOC-PO-12) - Anexa 4.L - .DOC | . PDF
(g)     dovada achitării taxei aferente susţinerii examenelor  - TAXE  - ANUNT
(h)     fişa de lichidare (care va fi, în mod obligatoriu, inclusă în dosarul absolventului pentru eliberarea diplomei) – conform Regulamentului privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență/diplomă și disertație - în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța - Anexa 1.L. .DOC | .PDF
 
Toți studenții înscriși la Examenul de Diplomă vor trimite chestionarul FMEC_LICENȚĂ la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Înscrierea se va face conform programului transmis de către secretarii comisiilor de examinare. 
 

Înainte de înscriere, absolventul va trimite proiectul de diplomă (format pdf) spre verificarea antiplagiat coordonatorului de proiect. Acesta va urma instrucțiunile din Informare CNFIS FDI 2022-0586 

Prima pagină a raportului de similitudini se va prinde în proiectul de diplomă copertat, imediat după prima copertă, fără a se pagina.

 

Comisia responsabilă cu verificarea antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor FIMIM este:

 

Preşedinte: Conf.univ.dr. Prodan Gabriel Corneliu

Membru: Lector univ. dr. Gheorghe Lucian

Secretar: Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

 

Calendarul verificării antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor FIMIM este:

 

27. 06. 2022 – 7. 07. 2022: transmiterea lucrărilor pentru verificare

08. 07. 2022 – 10. 07. 2022: retransmiterea lucrărilor pentru verificare (dacă este cazul).

 

 

DEPUNEREA DOCUMENTELOR MENȚIONATE SE VA FACE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN

COMISII FINALIZARE STUDII 2021-2022 în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

 

Sesiunile iulie și septembrie 2022

 

Program de studii
Comisie
Secretar comisie
e-mail
Autovehicule Rutiere – IF
Autovehicule Rutiere – IFR
Preşedinte:
Prof. univ. ec. dr. ing. MANEA Laurenţiu Claudiu
Membri:
Conf. univ. dr. ing. MELNIC Lucia-Violeta
Ş.l. dr. ing. TUDOR Camil
Ş.l. dr. ing. IANCULESCU Gabriela
Membru supleant:
Ş.l. dr. ing. ILIE Constantin
Ş.l. dr. ing. TAȘU Antonio Sorin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Energetică Industrială
Preşedinte:
Prof. univ. dr. ing. MAMUT Eden
Membri:
Conf. univ. dr. ing. IZET-ÜNSALAN Kunsel Özel
Conf. univ. dr. PRODAN Gabriel Corneliu
Ş.l. dr. ing. BUCUR Cosmin Mircea
Membru supleant:
Asist.univ.dr.ing. MATEESCU Liviu
Ş.l. dr. ing. TAȘU Antonio Sorin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ingineria Sudării
Preşedinte:
Conf. univ. dr. ing. BORMAMBET Melat
Membri:
Prof. univ. dr. ing. NOCIVIN Anna
Conf. univ. dr. ing. CÂRJALI Erol
Ş.l. dr. ing. IANCULESCU Gabriela
Membru supleant:
Ş.l. dr. ing. ILIE Constantin
Ş.l. dr. ing. CAZACU Mihăiţă
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IF
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IFR
Preşedinte:
Conf. univ. dr. ing. MELNIC Lucia Violeta
Membri:
Ş.l. dr. ing. ILIE Constantin
Ş.l. dr. GHEORGHE Lucian
Ş.l. dr. ing. TOPALU Ana-Maria
Membru supleant:
Ş.l.dr.ing. Tudor Camil
Asist. univ. dr. ing. GURĂU Andrei
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Instalații și Echipamente Portuare și Marine
Preşedinte:
Conf. univ. dr. ing. CÂRJALI Erol
Membri:
Prof. univ. ing. dr. habil. CRĂCIUN Marius Eduard
Conf.univ.dr. ing. IZET-ÜNSALAN Kunsel Özel
Ş.l. dr. ing. COTRUMBĂ Mirela Rodica
Membru supleant:
Ş.l. dr. ing. RĂDOIU Viorel Bogdan
Ş.l. ing. dr. STĂNESCU Iuliana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sisteme și Echipamente Navale
Preşedinte:
Conf. univ. dr. ing. POPA Teodor
Membri:
Prof. univ. ing. dr. habil. CRĂCIUN Marius Eduard
Ş.l. dr. ing. RĂDOIU Viorel Bogdan
Ş.l. dr. ing. PINTILIE Alexandru
Membru supleant:
Ş.l. dr. ing. BUCUR Cosmin Mircea

Ş.l. dr. ing. TAȘU Antonio Sorin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE DIPLOMĂ

 

Sesiunea Iulie 2022

Activităţi

Interval / Data

Sesiune de reexaminare suplimentară pentru anii terminali (anul IV)

27 iunie 2022 – 03 iulie 2022

Pregătire și înscriere la Examen finalizare studii

04 – 10 iulie 2022

Sesiunea I a Examenului de finalizare studii

11 – 17 iulie 2021, astfel:

Autovehicule rutiere - IF

15 iulie 2022

Autovehicule rutiere - IFR

15 iulie 2022

Energetică industrială

15 iulie 2022

Ingineria sudării

14 iulie 2022

Inginerie economică în domeniul mecanic – IF

11 iulie 2022

Inginerie economică în domeniul mecanic – IFR

11 iulie 2022

Instalații și echipamente portuare și marine

13 iulie 2022

Sisteme și echipamente navale

14 iulie 2022

 

Sesiunea septembrie 2022

Activităţi

Interval / Data

Sesiunea a I a Examenului de finalizare studii

01 – 07 septembrie 2022, astfel:

Autovehicule rutiere - IF

07 septembrie 2022

Autovehicule rutiere - IFR

07 septembrie 2022

Energetică industrială

05 septembrie 2022

Ingineria sudării

05 septembrie 2022

Inginerie economică în domeniul mecanic – IF

05 septembrie 2022

Inginerie economică în domeniul mecanic – IFR

05 septembrie 2022

Instalații și echipamente portuare și marine

06 septembrie 2022

Sisteme și echipamente navale

06 septembrie 2022

 

 

2021

EXAMEN DE DIPLOMĂ SESIUNILE IULIE - SEPTEMBRIE 2021

 

Regulament privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior – examene de licenta/diploma si disertatie – in cadrul Universitatii „Ovidius“ din Constanta 

Procedura operationala privind arhivarea si publicarea in depozitul digital institutional a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare de licenta, masterat si doctorat - Universitatea „Ovidius“ din Constanta

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de diplomă şi examene de disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2021 

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ EXAMENUL DE DIPLOMĂ VOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

(a)     fişa de înscriere, completată cu datele personale și informații legate de denumirea temei, respectiv conducătorul științific – Anexa 1.L -  .DOC | .PDF
(b)     proiectul de diplomă tipărit, copertat și în format digital (pdf) pe CD;
(c)     declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (cf. UOC-PO-12) - Anexa 2.L -  .DOC | .PDF
(d)     declarația, pe proprie răspundere, de conformitate a exemplarului tipărit cu exemplarul  digital (cf. UOC-PO-12) - Anexa 3.L - .DOC | . DPF
(e)     fișa de identificare digitală a proiectului de diplomă (cf. UOC-PO-11) – ANEXA  - FI_LICENTA_An_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume.txt
(f)      referatul de apreciere întocmit de coordonatorul ştiinţific, care va concluziona, explicit şi motivat, propunerea privind admiterea în vederea susţinerii proiectului de diplomă (cf. UOC-PO-12) - Anexa 4.L - .DOC | . PDF
(g)     dovada achitării taxei aferente susţinerii examenelor  - TAXE - ANUNT
(h)     fişa de lichidare (care va fi, în mod obligatoriu, inclusă în dosarul absolventului pentru eliberarea diplomei) – conform Regulamentului privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență/diplomă și disertație - în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța - Anexa 1.L.
(i)     în cazul susținerii online, acordul privind înregistrarea examenului – .DOC | .PDF

 

Înscrierea se va face conform programului transmis de către secretarii comisiilor de examinare. 
 

Înainte de înscriere, absolventul va trimite proiectul de diplomă (format pdf) spre verificarea antiplagiat coordonatorului de proiect. Acesta va urma instrucțiunile din Informare CNFIS FDI 2022-0586 

Adresa la care se trimite lucrarea este  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. printr-un mesaj cu titlul LICENTA_2022_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume student

Prima pagină a raportului de similitudini se va prinde în proiectul de diplomă copertat, imediat după prima copertă, fără a se pagina.

 

Comisia responsabilă cu verificarea antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor FIMIM este:

 

Preşedinte: Conf.univ.dr. Prodan Gabriel Corneliu

Membru: Lector univ. dr. Gheorghe Lucian

Secretar: Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

 

Calendarul verificării antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor FIMIM este:

 

27. 06. 2022 – 7. 07. 2022: transmiterea lucrărilor pentru verificare

08. 07. 2022 – 10. 07. 2022: retransmiterea lucrărilor pentru verificare (dacă este cazul).

 

 

TAXE

Anunț privind achitarea taxelor de către studenți prin virament bancar

DEPUNEREA DOCUMENTELOR MENȚIONATE SE VA FACE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN

COMISII FINALIZARE STUDII 2020-2021 în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

 

Sesiunile iulie și septembrie 2021

 

Program de studii

 mod de susținere

Comisie

Secretar comisie

e-mail

Autovehicule Rutiere – IF

-fizic

Autovehicule Rutiere – IFR

-fizic

Preşedinte:

Prof. univ. ec. dr. ing. MANEA Laurenţiu Claudiu

Membri:

Conf. univ. dr. ing. MELNIC Lucia-Violeta

Ş.l. dr. ing. TUDOR Camil

Ş.l. dr. ing. IANCULESCU Gabriela

Membru supleant:

Ş.l. dr. ing. ILIE Constantin

Ş.l. dr. ing. TAȘU Antonio Sorin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Energetică Industrială

-online

Preşedinte:

Prof. univ. dr. ing. MAMUT Eden

Membri:

Conf. univ. dr. ing. IZET-ÜNSALAN Kunsel Özel

Conf. univ. dr. PRODAN Gabriel Corneliu

Ş.l. dr. ing. BUCUR Cosmin Mircea

Membru supleant:

Ş.l. dr. ing. TAȘU Antonio Sorin

Asist. univ. dr. ing. MATEESCU Liviu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ingineria Sudării

-fizic

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

-fizic

Preşedinte:

Conf. univ. dr. ing. BORMAMBET Melat

Membri:

Prof. univ. dr. ing. NOCIVIN Anna

Conf. univ. dr. ing. CÂRJALI Erol

Ş.l. dr. ing. IANCULESCU Gabriela

Membru supleant:

Ş.l. dr. ing. ILIE Constantin

Ş.l. dr. ing. CAZACU Mihăiţă

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IF

-fizic

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IFR

-fizic

Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție

-fizic

Preşedinte:

Conf. univ. dr. ing. MELNIC Lucia Violeta

Membri:

Ş.l. dr. ing. TOPALU Ana-Maria

Ş.l. dr. GHEORGHE Lucian

Ş.l. dr. ing. ILIE Constantin

Membru supleant:

Conf. univ. dr. ing. BORMAMBET Melat

Asist. univ. dr. ing. GURĂU Andrei

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Instalații și Echipamente Portuare și Marine

-online

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

-online

Preşedinte:

Conf. univ. dr. ing. CÂRJALI Erol

Membri:

Prof. univ. ing. dr. habil. CRĂCIUN Marius Eduard

Prof. univ. dr. ing. POMAZAN Valentina Mihaela

Ş.l. dr. ing. COTRUMBĂ Mirela Rodica

Membru supleant:

Ş.l. dr. ing. RĂDOIU Bogdan

Ş.l. ing. dr. STĂNESCU Iuliana

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sisteme și Echipamente Navale

-online

Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

-online

Preşedinte:

Conf. univ. dr. ing. POPA Teodor

Membri:

Prof. univ. ing. dr. habil. CRĂCIUN Marius Eduard

Ş.l. dr. ing. RĂDOIU Bogdan Viorel

Ş.l. dr. ing. PINTILIE Alexandru

Membru supleant:

Ş.l. dr. ing. BUCUR Cosmin Mircea

Ş.l. dr. ing. TAȘU Antonio Sorin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE DIPLOMĂ

 

Activităţi

Interval / Data

Sesiune de reexaminare suplimentară pentru anii terminali (anul IV)

02 – 04 iulie 2021

Pregătire și înscriere la Examen finalizare studii

05 – 11 iulie 2021

Sesiunea I a Examenului de finalizare studii

12 – 18 iulie 2021, astfel:

Autovehicule rutiere - IF

16 iulie 2021

Autovehicule rutiere - IFR

16 iulie 2021

Energetică industrială

16 iulie 2021

Ingineria sudării

12 iulie 2021

Inginerie economică în domeniul mecanic – IF

13 iulie 2021

Inginerie economică în domeniul mecanic – IFR

13 iulie 2021

Instalații și echipamente portuare și marine

16 iulie 2021

Sisteme și echipamente navale

15 iulie 2021

 

Sesiunea septembrie 2021

Activităţi

Interval / Data

Sesiunea a II-a a Examenului de finalizare studii

06 – 10 septembrie 2021, astfel:

Autovehicule rutiere - IF

08 septembrie 2021

Autovehicule rutiere - IFR

08 septembrie 2021

Energetică industrială

08 septembrie 2021

Ingineria sudării

06 septembrie 2021

Inginerie economică în domeniul mecanic – IF

07 septembrie 2021

Inginerie economică în domeniul mecanic – IFR

07 septembrie 2021

Instalații și echipamente portuare și marine

07 septembrie 2021

Sisteme și echipamente navale

08 septembrie 2021

 

2020

EXAMEN DE LICENTA  SESIUNEA IULIE 2020

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de diplomă şi disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2020

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ EXAMENUL DE DIPLOMĂ VOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

(a) fişa de înscriere, completată cu datele personale și informații legate de denumirea temei, respectiv conducătorul științific, cu excepția avizelor; - se utilizează fișa de la punctul (h)
(b) lucrarea de licenţă/proiect de diplomă/lucrare de disertaţie în format digital (pdf);
(c) declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (cf. UOC-PO-12);  DOC - PDF
(d) declarația, pe proprie răspundere, de conformitate a exemplarului tipărit cu exemplarul digital (cf. UOC-PO-12);  DOC - PDF
(e) fișa de identificare digitală a lucrării de licență/ proiectului de diplomă/ lucrării de disertație (cf. UOC-PO-11); TXT
(f) referatul de apreciere întocmit de coordonatorul/îndrumătorul ştiinţific, care va concluziona explicit şi motivat propunerea privind admiterea în vederea susţinerii lucrării de licență/proiectului de diplomă/lucrării de disertație (cf. UOC-PO-12);  DOC - PDF
(g) dovada achitării taxei aferente susţinerii examenelor;
(h) fişa de lichidare (care va fi în mod obligatoriu inclusă în dosarul absolventului pentru eliberarea diplomei) – Anexa 2 din Regulamentul privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență/diplomă și disertație - în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. -  DOC - PDF 
 

 

TAXE

Anunț privind achitarea taxelor de către studenți prin virament bancar

DEPUNEREA DOCUMENTELOR MENȚIONATE SE VA FACE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN*, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

Programul de studii

Secretar Comisie

Sisteme şi Echipamente Navale

Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Ingineria Sudării

Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine

Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

Autovehicule Rutiere

Ş.l.dr.ing. Tudor Camil

Energetică Industrială

Asist.univ.dr.ing. Mateescu Liviu

 

*Înscrierea se va face conform programului transmis de către secretarii comisiilor de examinare. Absolvenții vor trimite înainte de înscriere fișa de identificare în format electronic (FI_LICENTA_An_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume) și proiectul de diplomă (format pdf) spre verificarea antiplagiat la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; după ce vor obține raportul de similitudini emis de program îl vor prezenta conducătorului științific care va întocmi Anexa 5f. Fișa de identificare va fi inclusă și în dosarul cu documentele menționate mai sus.

 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR EXAMENULUI DE DIPLOMĂ:

 

 

Programul de studii de licenţă Sisteme şi Echipamente Navale

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri: Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

Conf.univ.dr.ing. Popa Teodor

Ş.l.dr.ing. Pintilie Alexandru

Secretar: Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant: Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

 

Programul de studii de licenţă Ingineria Sudării

Preşedinte: Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

Membri: Prof.univ.dr.ing. Nocivin Anna

Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar: Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Membru supleant: Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

 

Programul de studii de licenţă Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri: Prof.univ.dr.matem. habil.ing. Crăciun Marius Eduard

Prof.univ.dr.ing. Pomazan Valentina Mihaela

Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

Ş.l.dr.ing. Cotrumbă Mirela Rodica

Secretar: Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant: Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

 

Programul de studii de licenţă Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Preşedinte: Conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia Violeta

Membri: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

Lector univ. dr. Gheorghe Lucian

Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

Secretar: Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

Membru supleant: Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

 

Programul de studii de licenţă Autovehicule Rutiere

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing.ec. Manea Laurenţiu Claudiu

Membri: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Prof.univ.dr.ing. Pomazan Valentina Mihaela

Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar: Ş.l.dr.ing. Tudor Camil

Membru supleant: Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

 

Programul de studii de licenţă Energetică Industrială

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Mamut Eden

Membri: Conf.univ.dr. ing. Izet-Unsalan Kunsel

Conf.univ.dr. Prodan Gabriel Corneliu

Ş.l.dr.ing. Bucur Cosmin Mircea

Secretar: Asist.univ.dr.ing. Mateescu Liviu

Membru supleant: Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DIPLOMĂ:

 

Programul de studii

Dată examen

Sisteme şi Echipamente Navale

10.07.2020

Ingineria Sudării

8.07.2020

Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine

9.07.2020

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

7.07.2020

Autovehicule Rutiere

11.07.2020

Energetică Industrială

6.07.2020

 

 
 

EXAMEN DE DIPLOMĂ 2019

EXAMEN DE DIPLOMĂ  SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ SE VA FACE ÎN DATA DE 09.09.2019, CU ÎNCEPERE DE LA ORA 9, PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE LICENŢĂ SEN, IS, IEDM IF ŞI IFR, EI ŞI IEPM, RESPECTIV ÎN DATA DE 14.09.2019 PENTRU PROGRAMUL DE STUDII AR IF ŞI IFR.

ÎNSCRIEREA PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, SE VA FACE ÎN ZILELE DE 5-6.09.2019, PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE LICENŢĂ SEN, IS, IEDM IF ŞI IFR, EI ŞI IEPM, RESPECTIV ÎN ZILELE DE 12-13.09.2019 PENTRU PROGRAMUL DE STUDII AR IF ŞI IFR CONFORM ORARULUI AFIŞAT LA AVIZIERELE FACULTĂŢII.

CANDIDAŢII VOR TRIMITE SPRE VERIFICARE ANTIPLAGIAT PROIECTUL DE DIPLOMĂ ŞI VOR FACE ÎNSCRIEREA ÎN ACELEAŞI CONDIŢII PRECIZATE LA SESIUNEA IULIE 2019.

 

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de diplomă şi disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2019

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ
EXAMENUL DE DIPLOMĂ VOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

 

a.       fişa de înscriere (Anexa 1.a); DOC - PDF

b.      fişa de lichidare (Anexa 2.a); DOC - PDF

c.       proiectul de diplomă, în format tipărit şi digital (pdf);

d.      copie buletin/carte de identitate sau paşaport;

e.       certificatul de naştere, în copie legalizată;

f.       două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;

g.      declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (Anexa 3.a); DOC - PDF

h.      declaraţia de conformitate semnată de absolvent (Anexa 4.a); DOC - PDF

i.        fișa de identificare digitală a proiectului de diplomă (cf. procedurii operaționale privind arhivarea lucrărilor de finalizare studii universitare); TXT

j.        raportul privind constatarea originalităţii proiectului de diplomă, semnat de coordonatorul ştiinţific, prin care se admite sau respinge susţinerea în sesiunea de examen de diplomă la care s-a înscris absolventul (Anexa 5.a); DOC - PDF

k.      dovada achitării taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor:

l.        acordul privind prelucrarea datelor personale. DOC - PDF

 

 

 

DEPUNEREA DOCUMENTELOR MENȚIONATE SE VA FACE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN*, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

Programul de studii de licenţă

Secretar Comisie

Autovehicule Rutiere – IF și IFR

Ş.l.dr.ing. Tudor Camil

Energetică Industrială

Asist.univ.dr.ing. Liviu Mateescu

Ingineria Sudării

Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IF și IFR

Asist.univ.dr.ing. Andrei Gurău

Sisteme şi Echipamente Navale

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela Stănescu

Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela Stănescu

 

*Înscrierea se va face conform programului afișat la avizierele facultății. Absolvenții vor trimite înainte de înscriere fișa de identificare în format electronic (FI_LICENTA_An_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume) și proiectul de diplomă (format pdf) spre verificarea antiplagiat la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; după ce vor obține raportul de similitudini emis de program îl vor prezenta conducătorului științific care va întocmi Anexa 5a. Fișa de identificare va fi inclusă și în dosarul cu documentele menționate mai sus.

 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR EXAMENULUI DE DIPLOMĂ:

 

Programul de studii de licenţăSisteme şi Echipamente Navale

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:                 Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

                               Conf.univ.dr.ing. Popa Teodor

                               Ş.l.dr.ing. Pintilie Alexandru

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant:  Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

           

Programul de studii de licenţăIngineria Sudării

Preşedinte:             Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

Membri:                 Prof.univ.dr.ing. Nocivin Anna

                               Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                               Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Membru supleant:  Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

           

Programul de studii de licenţăInstalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:                 Prof.univ.dr.matem. habil.ing. Crăciun Marius Eduard

                               Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                               Ş.l.dr.ing. Cotrumbă Mirela Rodica

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant:  Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

 

            Programul de studii de licenţăInginerie Economică în Domeniul Mecanic

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Chircor Mihael

Membri:                 Conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia Violeta

                               Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

                               Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

Secretar:                 Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

Membru supleant:  Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

 

            Programul de studii de licenţăAutovehicule Rutiere

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing.ec. Manea Laurenţiu Claudiu

Membri:                 Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

                               Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

                               Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Tudor Camil

Membru supleant:  Prof.univ.dr.ing. Pomazan Valentina Mihaela

 

            Programul de studii de licenţăEnergetică Industrială

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Mamut Eden

Membri:                 Conf.univ.dr. ing. Izet-Unsalan Kunsel

                               Conf.univ.dr. Prodan Gabriel Corneliu

                               Ş.l.dr.ing. Bucur Cosmin Mircea

Secretar:                 Asist.univ.dr.ing. Mateescu Liviu

Membru supleant:  Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

 

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE DIPLOMĂ:

 

Programul de studii

Dată examen

Sisteme şi Echipamente Navale

04.07.2019

Ingineria Sudării

04.07.2019

Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine

05.07.2019

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic IF și IFR

04.07.2019

Autovehicule Rutiere IF și IFR

06.07.2019

Energetică Industrială

05.07.2019