Publicații

Analele Universității „Ovidius” - Seria Inginerie Mecanică

 

Descriere

Revista  „Analele Universității OVIDIUS – Seria Inginerie Mecanică” este dedicată publicării articolelor cu bază teoretică sau experimentală, care se încadrează în domeniile:

 Construcția de mașini;

Tehnologii și Materiale avansate;

Arhitectură navală, Echipamente navale;

Echipamente Electrice și Electronice;

Management industrial.

 

Publicată începând cu anul: 1999

ISSN: 1224-1776

Online începând cu anul: 2005

Se editează în limba: Engleză

Editura: Ovidius University Press

 

Obiective

Jurnalul este editat începând cu anul 1999 la inițiativa Facultății de Inginerie Mecanică din Universitatea „Ovidius” Constanța. Astfel, s-a creat comunității academice constănțene, și prin această modalitate,  oportunitatea comunicării și furnizării rezultatelor științifice urmărindu-se implementarea noilor metode tehnologice  pentru suportul procesului de reabilitare industrială, comun țărilor din sud-estul Europei și introducerea metodelor moderne de management industrial. În același timp, jurnalul este deschis tuturor specialiștilor din alte țări și zone geografice limitrofe pentru diseminarea rezultatelor propriilor cercetări științifice.

 

Includerea în date de baze internaționale

Acest jurnal este inclus începând cu anul 2006 în următoarele baze de date internaționale: 

INSPEC http://www.theiet.org/

CSA - „Annual Scientific Journal of Ovidius University”, 1223-7221, Selective   http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db=mechtrans-set-c

               

Evaluarea națională realizata de CNCSIS a inclus jurnalul de față, pe anul 2005, în categoria B, cod 603:

http://www.cncsis.ro/cenaposs/2005/arhiva/reviste_cat_B_05.pdf

Numarul din anul 2006 a fost promovat la categoria B+ , cod 603:

http://www.cncsis.ro/cenaposs/2006/rev_ed/reviste_cat_B+.pdf

Aceeași categorie B+ a fost acordată și numărului din 2007:

http://www.cncsis.ro/evaluare_rev_ed.php

 

 

Informații de comandă a articolelor

Comanda pentru obținerea unei copii a articolelor poate fi transmisă la: Ovidius University Press,Bd. Mamaia nr 124, Constanta 900527, Romania, în atenția: Asist. univ. drd. ing. Ilie Constantin, Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Achiziționarea „Analelor Universității OVIDIUS – Seria Inginerie Mecanică” poate fi realizată prin transmiterea următoarei note de comandă:

 

NOTĂ DE COMANDĂ:

Către: Ovidius University Press

Bd. Mamaia nr 124, Constanta 900527, Romania

În atenția: Asist. univ. drd. ing. Ilie Constantin

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Aș dori achiziționarea „Analelor Universității OVIDIUS – Seria Inginerie Mecanică” (ISSN 1224-1776),

Volume No. … year ….Signature ………Date……..Address …………………...

 

Drepturi de autor

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the Publisher. No responsibility is assumed by the Publisher for any injury and/or damage to persons or property as a matter of product liability, negligence or otherwise, or from any use or operation of any methods, products, instructions or ideas contained in the material herein.

 

Arhivă

VOLUME I , Number 1, 1999

VOLUME II, NUMBER 1, 2000

VOLUME III, NUMBER 1, 2001

VOLUME IV, NUMBER 1, Fasc1., 2002

VOLUME IV, NUMBER 1, Fasc.2, 2002

VOLUME IV, NUMBER 2, 2002

VOLUME V, NUMBER 1, 2003

VOLUME VI, NUMBER 1, 2004

VOLUME VII, NUMBER 1, 2005

VOLUME VIII, NUMBER 1, 2006

VOLUME IX, NUMBER 1, 2007

VOLUME X, NUMBER 1, 2008

VOLUME XI, NUMBER 1, 2009