Bază Materială

Laborator de încercări mecanice
Sala S-30: Laborator sudură
Sala S-30-B: Laborator de sudare şi tăiere oxiacetilenică
Sala S-31: Laborator de echipamente navale şi utilaje portuare
Sala S-32: Laborator de arhitectură navală
Sala S-39: Laborator digital de automatizări şi robotică
Sala S-39-B: Laborator maşini unelte universale și comandă numerică
Sala S-40: Laborator de sisteme integrate de proiectare navală, portuară și marină
Sala P-18: Laborator de proiectare asistată de calculator
Sala P-24: Laborator de organe de maşini şi mecanisme
Sala P-24-B: Laborator de toleranţe şi control dimensional
Sala P-26: Laborator de studiul materialelor
Sala E-22: Laborator de automatizări navale, acţionări electrice, echipamente şi sisteme integrate de navigaţie
Sala E-24: Laborator de geometrie descriptivă, desen tehnic, instalații navale, portuare și marine
Sala C1-M10 – Laborator de măsurări și automatizări
Sala C1-M11 – Laborator de informatică aplicată
Sala C1-M12 – Laborator de turbomașini
Sala C1-M15: Laborator de termotehnică şi sisteme energetice avansate
Sala C2-M21: Laborator de mecanică, fizică și rezistența materialelor
Sala A-03: Laborator de motoare termice şi cercetare experimentală
Sala A-04: Laborator de dinamica automobilelor şi simulator conducere auto. Mecatronică auto aplicată
Sala A-05: Laborator de organologie motoare termice. Funcţionarea virtuală a motoarelor termice. Calculul şi construcţia automobilului
Sala ACN: Laborator de inginerie economică
Navă școală – Laborator multifuncțional