ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

  

Oferta Educațională

 Sesiune IULIE 2024

NOU!!!: O SINGURA ÎNSCRIERE, STUDENȚIE GARANTATĂ
Varianta de înscriere în procesul de admitere iulie-septembrie 2024, cu o singură accesare a platformei, te conduce cu siguranță la obținerea statului de student al FIMIM. Bifați cu atențiepreferințele pentru a obține o succesiune corectă a opțiunilor voastre și pentru orice informație nu ezitați să ne contactați.
Pentru cei care au fost deja studenți la studii fără taxă, preferințele de bifare încep cu locurile cu taxă CLICK AICI

”CIFRE ȘCOLARIZARE la programe de studii de LICENȚĂ”

 

”CIFRE ȘCOLARIZARE la programe de studii de MASTERAT”

 

TE INVITĂM SĂ NE FII STUDENT! ACCEPTĂ PROVOCAREA!

La Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă (FIMIM), din cadrul Universității "Ovidius" din Constanța (UOC), 

sesiunea de admitere septembrie se desfășoară începând cu 8 Iulie 2024

pentru programele de studii universitare de licență și de masterat.

Printre noutățile pe care le aduce admiterea 2024, se numără două programe noi de studii de licenţă 

Sisteme de Producţie Digitale şi Informatică Aplicată în Inginerie Industrială.

Alte informații legate de sesiunea de admitere licență 2024, găsiți aici

https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-de-inginerie-mecanica-industriala-si-maritima/fimim-licenta/ 

Alte informații legate de sesiunea de admitere masterat 2024, găsiți aici

https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-de-inginerie-mecanica-industriala-si-maritima/fimim-master/  

 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

- an universitar 2024-2025 -

 

Programe de studii de licenta și competențe - click pentru detalii

 

Pliant FIMIM 2024

Galerie foto

CRITERII ADMITERE 2024 STUDII LICENȚĂ - CICLUL I 

1. Concursul de admitere se desfăşoară pe domeniul de studii universitare de licenţă, respectiv formă de învăţământ, astfel: 

(a) Evaluarea scrisorii de intenţie (Anexa 1) se face cu unul dintre calificativele Admis sau Respins de către Comisia de evaluare a scrisorii de intenţie a FIMIM şi reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere. Evaluarea scrisorii de intenție se realizează în concordanță cu instrucțiunile/procedurile de evaluare a scrisorii de intenție a Universității OVIDIUS din Constanța.

(b) Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere (MG):

MG = MB

MB – media examenului de bacalaureat;

2. În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii, aplicate în această ordine:

a) criteriul 1 – nota obţinută la proba de limba română (scris) a examenului de bacalaureat.

b) criteriul 2 – nota obţinută la proba a doua a examenului de bacalaureat.

 

ANEXA 1_SCRISOARE DE INTENTIE - .PDF | . DOC

ANEXA 3_CERERE EVALUARE SITUAȚIE ȘCOLARĂ - .PDF | .DOC (pentru candidații care solicită echivalarea studiilor)

 

 

 

PROGRAM DE STUDII DE LICENŢĂ

Plan de învățământ

RO

Plan de învățământ

ENG

INGINERIA SUDĂRII (IS)

IF

 

IF

 

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE (SEN)

IF

 

IF

 

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PORTUARE ŞI MARINE (IEPM)

IF

 

IF

 

ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ (EI)

IF

 

IF

 

AUTOVEHICULE RUTIERE (AR - IF, AR - IFR)

IF

IFR

IF

IFR

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC (IEDM - IF, IEDM - IFR)

IF

IFR

IF

IFR

SISTEME DE PRODUCȚIE DIGITALE (SPD)

IF

 

IF

 

INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE INDUSTRIALĂ (IAII)

IF

 

IF

 

NOTĂ: A – Acreditat AP – Autorizare de funcționare provizorie, IF – Învăţământ cu frecvenţă; IFR - Învăţământ cu frecvenţă redusă

 

 

 

Programe de studii de masterat - click pentru detalii

CRITERII ADMITERE 2024 STUDII MASTERAT - CICLUL II

A. Concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă (FIMIM) se desfăşoară prin organizarea unei probe orale de concurs în vederea verificării cunoştinţelor specifice domeniului Ştiinţelor Inginereşti;

B. Media generală (MG) de admitere se calculează ca medie aritmetică a notei obţinute la proba de concurs (NP) şi media de absolvire a studiilor de licenţă (MA). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire, cu relaţia:

MG = 0,5xMA + 0,5xNP

MA – media de absolvire a studiilor de licenţă;

NP – nota obţinută la proba de concurs.

C. În situaţia în care există doi sau mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea se face conform următoarelor criterii aplicate în această ordine:

a) criteriul 1 – Media generală de absolvire a studiilor de licenţă;

b) criteriul 2 – Media examenului de diplomă / licență;

 

 

PROGRAM DE STUDII DE MASTERAT

Plan de învățământ

RO

Plan de învățământ

ENG

CALITATE ŞI CERTIFICARE ÎN CONSTRUCŢIILE SUDATE (CCCS)

IF

IF

INGINERIA SISTEMELOR ȘI ECHIPAMENTELOR NAVALE AVANSATE (ISENA)

IF

IF

OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR PORTUARE ŞI A FUNCŢIONĂRII UTILAJELOR (OTPFU)

IF

IF

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE PRODUCŢIE (IMSP)

IF

IF

 

 

Toate programele universitare de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

 

 Sesiune IULIE 2023

 

TE INVITĂM SĂ NE FII STUDENT! ACCEPTĂ PROVOCAREA!

La Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă (FIMIM), din cadrul Universității "Ovidius" din Constanța (UOC), se desfășoară începând cu 6 Iulie 2023,

sesiunea de vară la admiterea pentru programele de studii universitare de licență și de masterat.

Printre noutățile pe care le aduce sesiunea de admitere din luna septembrie se numără cele două programe noi de studii de licenţă la care candidații se pot înscrie: 

Sisteme de Producţie Digitale şi Informatică Aplicată în Inginerie Industrială.

Alte informații legate de sesiunea de admitere din luna Iulie 2023

 https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-de-inginerie-mecanica-industriala-si-maritima/fimim-licenta/

 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

- an universitar 2023-2024 -

 

Programe de studii de licenta și competențe - click pentru detalii

 

Pliant FIMIM 2023

Galerie foto

 

 

NUMĂRUL DE LOCURI LA STUDIILE DE LICENŢĂ. CICLUL I

 

 

PROGRAM DE STUDII DE LICENŢĂ

Plan de învățământ

RO

Plan de învățământ

ENG

INGINERIA SUDĂRII (IS)

IF

 

IF

 

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE (SEN)

IF

 

IF

 

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PORTUARE ŞI MARINE (IEPM)

IF

 

IF

 

ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ (EI)

IF

 

IF

 

AUTOVEHICULE RUTIERE (AR - IF, AR - IFR)

IF

IFR

IF

IFR

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC (IEDM - IF, IEDM - IFR)

IF

IFR

IF

IFR

SISTEME DE PRODUCȚIE DIGITALE (SPD)

IF

 

IF

 

INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE INDUSTRIALĂ (IAII)

IF

 

IF

 

NOTĂ: A – Acreditat AP – Autorizare de funcționare provizorie, IF – Învăţământ cu frecvenţă; IFR - Învăţământ cu frecvenţă redusă

 

 

 

Programe de studii de masterat - click pentru detalii

 

NUMĂRUL DE LOCURI LA STUDIILE DE MASTER. CICLUL II

 

 

PROGRAM DE STUDII DE MASTERAT

Plan de învățământ

RO

Plan de învățământ

ENG

CALITATE ŞI CERTIFICARE ÎN CONSTRUCŢIILE SUDATE (CCCS)

IF

IF

INGINERIA SISTEMELOR ȘI ECHIPAMENTELOR NAVALE AVANSATE (ISENA)

IF

IF

OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR PORTUARE ŞI A FUNCŢIONĂRII UTILAJELOR (OTPFU)

IF

IF

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE PRODUCŢIE (IMSP)

IF

IF

 

 

 

Toate programele universitare de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

 

 Sesiune SEPTEMBRIE 2022

TE INVITĂM SĂ NE FII STUDENT! ACCEPTĂ PROVOCAREA!
La Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă (FIMIM), din cadrul Universității "Ovidius" din Constanța (UOC), 
a început luni, 5 septembrie 2022, sesiunea de toamnă la admiterea pentru programele de studii universitare de licență și de masterat.
Printre noutățile pe care le aduce sesiunea de admitere din luna septembrie se numără cele două programe noi de studii de licenţă la care candidații se pot înscrie: 
Sisteme de Producţie Digitale şi Informatică Aplicată în Inginerie Industrială.
Alte informații legate de sesiunea de admitere din luna septembrie 2022
 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

- an universitar 2022-2023 - 

 

Programe de studii de licenta și competențe - click pentru detalii

 

Ghidul candidatului 2021

Pliant FIMIM 2022

Galerie foto

 

NUMĂRUL DE LOCURI LA STUDIILE DE LICENŢĂ. SESIUNEA SEPTEMBRIE – CICLUL I

 

 

 

PROGRAM DE STUDII DE LICENŢĂ

Plan de învățământ

RO

Plan de învățământ

ENG

INGINERIA SUDĂRII (IS)

IF

 

IF

 

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE (SEN)

IF

 

IF

 

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PORTUARE ŞI MARINE (IEPM)

IF

 

IF

 

ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ (EI)

IF

 

IF

 

AUTOVEHICULE RUTIERE (AR - IF, AR - IFR)

IF

IFR

IF

IFR

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC (IEDM - IF, IEDM - IFR)

IF

IFR

IF

IFR

SISTEME DE PRODUCȚIE DIGITALE (AP)

IF

 

IF

 

INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE INDUSTRIALĂ (AP)

IF

 

IF

 

NOTĂ: A – Acreditat AP – Autorizare de funcționare provizorie, IF – Învăţământ cu frecvenţă; IFR - Învăţământ cu frecvenţă redusă

 

 

 

Programe de studii de masterat - click pentru detalii

 

NUMĂRUL DE LOCURI LA STUDIILE DE MASTER. SESIUNEA SEPTEMBRIE – CICLUL II

 

 

PROGRAM DE STUDII DE MASTERAT

Plan de învățământ

RO

Plan de învățământ

ENG

CALITATE ŞI CERTIFICARE ÎN CONSTRUCŢIILE SUDATE (CCCS)

IF

IF

INGINERIA SISTEMELOR ȘI ECHIPAMENTELOR NAVALE AVANSATE (ISENA)

IF

IF

OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR PORTUARE ŞI A FUNCŢIONĂRII UTILAJELOR (OTPFU)

IF

IF

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE PRODUCŢIE (IMSP)

IF

IF

 

 

Toate programele universitare de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

Sesiune IULIE 2020

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

- an universitar 2020-2021 -

 

 

Programe de studii și competențe - click pentru detalii

 

Ghidul candidatului 2020

Pliant FIMIM 2020

Galerie foto

 

 

ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

NUMĂRUL DE LOCURI LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I

(IF* FĂRĂ TAXĂ, IF* CU TAXĂ, IFR**)

 

 

PROGRAMUL DE STUDII DE LICENŢĂ

Plan de învățământ:

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

IF

IFR

INGINERIA SUDĂRII

IF

 

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PORTUARE ŞI MARINE

IF

 

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE

IF

 

AUTOVEHICULE RUTIERE

IF

IFR

ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

IF

 

*IF – Învăţământ cu Frecvenţă; **IFR - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

 

Toate programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

 

 

ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

Programe de studii de masterat - click pentru detalii

NUMĂRUL DE LOCURI LA STUDIILE DE MASTER – CICLUL II

 

 

PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT

Plan de învățământ:

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE PRODUCŢIE

IF

CALITATE ŞI CERTIFICARE ÎN CONSTRUCŢIILE SUDATE

IF

INGINERIA SISTEMELOR ȘI ECHIPAMENTELOR NAVALE AVANSATE

IF

OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR PORTUARE ŞI A FUNCŢIONĂRII UTILAJELOR

IF

 

 

 

 

 

 

 

Toate programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

 

Sesiune Iulie 2019

”Înscrierea în sesiunea de admitere Iulie 2019 se încheie Sâmbătă 20.07.2019, ora 12.00
 

 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

- an universitar 2019-2020 -

 

Programe de studii și competențe - click pentru detalii

 

Ghidul candidatului 2019

Pliant FIMIM 2019

Galerie foto

 

ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2019

NUMĂRUL DE LOCURI (IF*FĂRĂ TAXĂ, IF* CU TAXĂ, IFR**)

LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I

 

PROGRAMUL DE STUDII
DE LICENŢĂ

AUTOVEHICULE RUTIERE

Plan de învățământ: IF | IFR

ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

Plan de învățământ: IF

INGINERIA SUDĂRII

Plan de învățământ: IF

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

Plan de învățământ: IF | IFR

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PORTUARE ŞI MARINE

Plan de învățământ: IF

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE

Plan de învățământ: IF

 

*IF – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ; **IFR - ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

 

Programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

DUPĂ ABSOLVIREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, TINERII INGINERI AU POSIBILITATEA SĂ URMEZE PROGRAME DE MASTERAT

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
- an universitar 2019-2020 -

 

NUMĂRUL DE LOCURI 

 

Programe de studii de masterat

Programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

Sesiune Iulie 2018


 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

- an universitar 2018-2019 -

 

Programe de studii și competențe - click pentru detalii

 

Ghidul candidatului 2018

Pliant FIMIM 2018

Galerie foto

 

ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2018

NUMĂRUL DE LOCURI (IF*FĂRĂ TAXĂ, IF* CU TAXĂ, IFR**)

LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I

 

PROGRAMUL DE STUDII
DE LICENŢĂ

AUTOVEHICULE RUTIERE

Plan de învățământ: IF | IFR

ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

Plan de învățământ: IF

INGINERIA SUDĂRII

Plan de învățământ: IF

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

Plan de învățământ: IF | IFR

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PORTUARE ŞI MARINE

Plan de învățământ: IF

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE

Plan de învățământ: IF

 

*IF – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ; **IFR - ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

 

Programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

DUPĂ ABSOLVIREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, TINERII INGINERI AU POSIBILITATEA SĂ URMEZE PROGRAME DE MASTERAT

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
- an universitar 2018-2019 -

 

NUMĂRUL DE LOCURI 

 

Programe de studii de masterat

 

TE INVITĂM SĂ NE FII STUDENT! ACCEPTĂ PROVOCAREA!

La Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă (FIMIM), din cadrul Universității "Ovidius" din Constanța (UOC), se desfășoară începând cu 6 Iulie 2023,

sesiunea de vară la admiterea pentru programele de studii universitare de licență și de masterat.

Printre noutățile pe care le aduce sesiunea de admitere din luna septembrie se numără cele două programe noi de studii de licenţă la care candidații se pot înscrie: 

Sisteme de Producţie Digitale şi Informatică Aplicată în Inginerie Industrială.

Alte informații legate de sesiunea de admitere din luna Iulie 2023

 https://admitere.univ-ovidius.ro/facultati/facultatea-de-inginerie-mecanica-industriala-si-maritima/fimim-licenta/

 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

- an universitar 2023-2024 -

 

Programe de studii de licenta și competențe - click pentru detalii

 

Pliant FIMIM 2023

Galerie foto

 

 

NUMĂRUL DE LOCURI LA STUDIILE DE LICENŢĂ. CICLUL I

 

 

 

PROGRAM DE STUDII DE LICENŢĂ

Plan de învățământ

RO

Plan de învățământ

ENG

INGINERIA SUDĂRII (IS)

IF

 

IF

 

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE (SEN)

IF

 

IF

 

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PORTUARE ŞI MARINE (IEPM)

IF

 

IF

 

ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ (EI)

IF

 

IF

 

AUTOVEHICULE RUTIERE (AR - IF, AR - IFR)

IF

IFR

IF

IFR

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC (IEDM - IF, IEDM - IFR)

IF

IFR

IF

IFR

SISTEME DE PRODUCȚIE DIGITALE (SPD)

IF

 

IF

 

INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN INGINERIE INDUSTRIALĂ (IAII)

IF

 

IF

 

NOTĂ: A – Acreditat AP – Autorizare de funcționare provizorie, IF – Învăţământ cu frecvenţă; IFR - Învăţământ cu frecvenţă redusă

 

 

 

Programe de studii de masterat - click pentru detalii

 

NUMĂRUL DE LOCURI LA STUDIILE DE MASTER. CICLUL II

 

 

PROGRAM DE STUDII DE MASTERAT

Plan de învățământ

RO

Plan de învățământ

ENG

CALITATE ŞI CERTIFICARE ÎN CONSTRUCŢIILE SUDATE (CCCS)

IF

IF

INGINERIA SISTEMELOR ȘI ECHIPAMENTELOR NAVALE AVANSATE (ISENA)

IF

IF

OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR PORTUARE ŞI A FUNCŢIONĂRII UTILAJELOR (OTPFU)

IF

IF

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE PRODUCŢIE (IMSP)

IF

IF

 

 

 

Toate programele universitare de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)