Taxe

TAXE UOC

ACHITAREA TAXELOR DE CĂTRE STUDENȚI PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE PLATĂ

Anunț privind achitarea taxelor de către studenți prin virament bancar

Dragi studenți,

Vă reamintim faptul că vă puteți plăti taxele prin mijloace electronice de plată, după cum urmează:

 Plata taxelor în lei

Banca - TREZORERIA CONSTANŢA

Cont IBAN - RO74TREZ23120F330500XXXX

Beneficiar - UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal - 4301332

Detalii plată - nume și prenume student, ce reprezintă taxa achitată, facultatea și CNP

 Plata taxelor de cămin

Banca - TREZORERIA CONSTANŢA

Cont IBAN - RO98TREZ23120F331400XXXX

Beneficiar - Universitatea ,,OVIDIUS” din Constanța

Cod fiscal – 4301332

Detalii plată - nume și prenume student, cămin și CNP

• Plata taxelor în valută

Banca - BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Cont IBAN - RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar - UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal - 4301332

Detalii plată - nume și prenume student, ce reprezintă taxa achitată, facultatea și CNP

ANUNTURI SECRETARIAT_UMS_TAXE_2020-2021