Domenii, direcții și colective de cercetare

Nr. crt.

Domeniu de licență / masterat

Direcție de cercetare

Teme de cercetare

Colectiv de cadre didactice

1

Arhitectură navală

 

Mecanica și construcția navei

 

- Repere arhitectural-geometrice în optimizarea planului de forme.

- Problematica specifică calităților nautice statice și dinamice în exploatare.

- Siguranța mecanică și constructiv-elastică a corpului navei la navigația în mare agitată.

- Studii analitice, numerice și experimentale ale comportamentului static și dinamic al structurilor navale.

Prof.univ.dr.ing. Valentina Pomazan

Conf.univ.dr.ing. Teodor Popa

Ș.l.dr.ing. Alexandru Pintilie

Ș.l.dr.ing. Viorel Bogdan Rădoiu

Dr.ing. Dmitri Delistoian

2

Arhitectură navală

 

Sisteme și echipamente navale

 

- Modelarea fenomenelor fizice, simulare și proiectare tehnică sau tehnologică; Tehnologii navale neconvenționale.

- Optimizări funcțional − constructive

- Utilizarea energiilor regenerabile pentru acționarea instalațiilor navale.

- Implementarea materialelor avansate în structurile și instalațiile navale.

Conf.univ.dr.ing. Teodor Popa

Ș.l.dr.ing. Alexandru Pintilie

Ș.l.dr.ing. Viorel Bogdan Rădoiu

S.l.dr.ing. Cosmin Mircea Bucur

Dr.ing. Dmitri Delistoian

 

3

Arhitectură navală

 

Sisteme SCADA și HMI

- Eficiența energetică;

- Calitatea energiei electrice la bordul navei.

- Instrumentație și control proces.

- Simularea și gestionarea virtuală a situațiilor de criză maritime.

Conf.univ.dr.ing. Kunsel-Őzel Izet-Űnsalan

Conf.univ.dr.ing. Teodor Popa

S.l.dr.ing. Cosmin Mircea Bucur

Ș.l.dr.ing. Sorin Tașu

Dr.ing. Dmitri Delistoian

4

Arhitectură navală

 

Management și marketing naval

 

- Optimizarea tehnicilor și instrumentelor manageriale specifice șantierelor navale.

Conf.univ.dr.ing. Lucia Melnic

S.l.dr.ing. Alexandru Pintilie

S.l.dr.ing. Viorel Bogdan Rădoiu

S.l.dr.jr. Lucian Gheorghe

 

5

Inginerie mecanică

Statica și dinamica structurilor portuare și marine

- Studii analitice, numerice și experimentale ale solicitărilor statice și dinamice ale instalațiilor portuare și marine.

- Tehnici și tehnologii de fabricare și reparare a utilajelor și instalațiilor portuare și marine.

- Tehnologii de sudare a structurilor complexe din oțeluri slab aliate și aliate.

Prof.univ.dr ing. Valentina Pomazan

Prof.univ.dr.ing. Anna Nocivin

Conf.univ.dr.ing. Melat Bormambet Conf.univ.dr.ing. Erol Cârjali

S.l.dr.ing. Mirela Cotrumbă

Ș.l.dr.ing. Constantin Ilie

S.l.dr.ing. Gabriela Ianculescu

Ș.l.dr.ing. Mihăiță Cazacu

6

Inginerie mecanică

 

Instalații și echipamente portuare și marine

- Analiză cu element finit, modelare, simulare și proiectare tehnică și tehnologică.

- Optimizări funcționale, constructive.

- Tehnologii de instalare, exploatare, mentenanță.

- Terminale portuare.

- Tehnologii avansate de operare a navelor.

Prof.univ.dr ing. Valentina Pomazan

Conf.univ.dr.ing. Erol Cârjali

S.l dr ing. Cotrumbă Mirela

Ș.l.dr.ing. Alexandru Pintilie

Ș.l.dr.ing. Viorel Bogdan Rădoiu

S.l.dr ing. Anamaria Topalu

7

Inginerie mecanică

 

Sisteme SCADA și HMI

- Controlul proceselor in buclă închisă.

- Instrumentație și control proces.

- Comanda și controlul instalațiilor și echipamentelor portuare și marine.

- Simularea și gestionarea virtuală a traficului maritim și portuar.

- Eficiență energetică.

Conf.univ.dr. Gabriel Prodan

S.l.dr.ing. Cosmin Mircea Bucur

S.l.dr.ing. Constantin Ilie

Ș.l.dr.ing. Sorin Tașu

8

Inginerie mecanică

 

Management și marketing portuar și marin

- Managementul proiectelor de investiții, legislație și logistică portuară.

- Studii de fezabilitate privind utilajele, instalațiile, echipamentele portuare și marine.

- Optimizarea operațiilor de întreținere a porturilor.

Conf.univ.dr.ing. Lucia Melnic

Ș.l.dr ing. Mirela Cotrumbă

S.l.dr.jr. Lucian Gheorghe

S.l.dr.ing. Anamaria Topalu

9

Inginerie energetică

Energetică generală

- Eficiența energetică.

- Protecții industriale.

- Analiza MEF a mașinilor electrice.

Prof.univ.dr.ing. Eden Mamut

S.l.dr.ing. Cosmin Mircea Bucur

Ș.l.dr.ing. Sorin Tașu Asist.univ.dr.ing. Liviu Mateescu

10

Inginerie energetică

 

Centrale nuclearo-electrice

 

- Comportarea materialelor în câmp radioactiv.

- Straturi subțiri multifuncționale.

- Fiabilitatea și securitatea centralelor nuclearo-electrice.

Conf.univ.dr. Gabriel Prodan

S.l.ing.dr. Iuliana Stănescu

Asist.univ.dr.ing. Liviu Mateescu

11

Inginerie energetică

 

Retele electrice de joasa si medie tensiune

- Calitatea energiei electrice.

- Smart grid.

- Energy metering.

S.l.dr.ing. Cosmin Mircea Bucur

Ș.l.dr.ing. Sorin Tașu

Asist.univ.dr.ing. Liviu Mateescu

12

Inginerie energetică

 

Sisteme SMART Control

- Comunicatii industriale.

- Instrumentație și control proces.

- Sisteme de achiziții de date și control proces în timp real.

Prof.univ.dr.ing. Eden Mamut

Confuniv. dr. Gabriel Prodan

S.l.dr.ing. Cosmin Mircea Bucur

Ș.l.dr.ing. Sorin Tașu

S.l.dr.ing. Constantin Ilie

13

Inginerie industrială

Sisteme moderne de proiectare asistată și dezvoltare SMART a produselor

- Analiza şi optimizarea unui produs, cu instrumente SMART de proiectare. SMARTCAD și tehnici de manipulare a bazelor de date ale unui proiect.

Prof.univ.dr.ing.Valentina Pomazan

S.l.dr.ing. Constantin Ilie

14

Inginerie industrială

 

Tehnologii moderne de fabricație și producție digitală

- Noi tehnologii de fabricare şi reparații industriale şi metode eficiente de organizare a acestora.

Prof.univ.dr.ing.Valentina Pomazan

S.l.dr.ing. Constantin Ilie

15

Inginerie industrială

 

Sisteme și echipamente de sudare

- Sisteme automate de sudare; tehnologii noi de sudare; maşini şi materiale noi.

Prof.univ.dr.ing. Anna Nocivin

Conf.univ.dr.ing. Melat Bormambet

S.l.dr.ing.Gabriela Ianculescu

Ș.l.dr.ing. Mihăiță Cazacu

16

Inginerie industrială

 

Sisteme și echipamente de sudare

 

- Metode şi instrumente de bază, inclusiv CAD/CAE, FEM şi CAM, pentru proiectarea constructiva si pentru elaborarea tehnologiilor de fabricare şi a structurilor si produselor sudate, în condiţii de asistenţă calificată.

Prof.univ.dr.ing.Valentina Pomazan

Conf.univ.dr.ing. Melat Bormambet

S.l.dr.ing. Gabriela Ianculescu

Ș.l.dr.ing. Mihăiță Cazacu

 

17

Inginerie industrială

 

Controlul numeric al proceselor

- Modelarea datelor industriale şi de management; optimizarea sistemelor, proceselor, tehnologiilor, activităților şi a utilizării resurselor materiale, umane şi de capital.

Prof.univ.dr.ing.Valentina Pomazan

Conf.univ.dr.ing. Lucia Melnic

S.l.dr.ing. Constantin Ilie

S.l.dr.ing. Anamaria Topalu

18

Inginerie industrială

 

Controlul numeric al proceselor de sudare

- Noi sisteme de control şi verificare ale sistemelor moderne de sudare.

Conf.univ.dr.ing. Melat Bormambet

Ș.l.dr.ing. Mihăiță Cazacu

19

Inginerie și management

Management si marketing industrial

- Optimizarea tehnicilor şi instrumentelor manageriale specifice organizațiilor, sistemelor şi proceselor industriale.

- Metode eficiente de organizare a noilor tehnologii de fabricare şi reparații industriale.

Conf.univ.dr.ing. Lucia Melnic

S.l.dr.ing. Anamaria Topalu

S.l.dr.ing. Constantin Ilie

Asist.univ.dr. ing. Andrei Gurău

20

Ingineria Autovehiculelor

Autovehicule rutiere şi sisteme auxiliare ale autovehiculelor.

- Metode şi instrumente de bază, inclusiv CAD/CAE, FEM şiCAM, pentru proiectarea constructivăși pentru elaborarea tehnologiilor de fabricare, în condiţii de asistenţă calificată

Prof.univ.ec.dr.ing. Laurențiu Manea

Profuniv.dr.ing. Adriana Manea

S.l.dr.ing. Camil Tudor

 

21

Ingineria Autovehiculelor

 

Sisteme de achiziții, înregistrare şi modelare date

- Modelarea caroseriilor; modelarea elementelor de siguranță a autovehiculelor; modelarea funcționării şi mentenanței motoarelor autovehiculelor.

Prof.univ.ec.dr.ing. Laurențiu Manea

Profuniv.dr.ing. Adriana Manea

S.l.dr.ing. Camil Tudor

22

Ingineria Autovehiculelor

 

Management şi marketing în domeniul autovehiculelor.

- Optimizarea tehnicilor şi instrumentelor manageriale specifice domeniului proiectării, fabricării, vânzării şi reparării autovehiculelor.

Prof.univ.ec.dr.ing. Laurențiu Manea

Profuniv.dr.ing. Adriana Manea

 

Arhiva

1.      Departamentul de Inginerie, Navală, Portuară şi Energetică

 

Cadrul didactic titular

Domenii și direcții de cecetare

Prof.univ.dr.ing. Chircor Mihael

Tehnologii mecanice convenționale
Cinematica roboților industriali
Analiza valorii
Managementul calității

Prof.univ.dr.ing. Nocivin Anna

Știința și Ingineria Materialelor Metalice
Aliaje de Al și aliaje de Ti,
Aliaje metalice amorfe și Nanocristaline,
Biomateriale metalice,
Bio-Nano-materiale

Conf.univ.dr.ing. Chiţu Greti-Mihaela

Mecanică tehnică şi vibraţii;
Mecanică, construcţia şi exploatarea navei;
Proiectare asistată computerizat specific ingineriei mecanice şi navale

Conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia-Violeta

Managementul operațional al proiectelor
Ingineria și managementul producției
Cercetari operaționale
Logistică industrială

Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

Proiectare tehnologii de sudare prin topire
Omologare proceduri de sudare și autorizare sudori
Comportarea la sudare a oţelurilor speciale (criogenice)

Conf.univ.dr.ing. Popa Teodor

Inginerie mecanică
Echipamente navale

Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Procedee neconvenționale de sudare
Oțeluri înalt aliate termorezistente
Optimizarea proceselor de sudare

Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

Inginerie industrială
Ingineria sistemelor de producţie

Ş.l.dr.ing. Pintilie Alexandru

Construcţii şi proiectare nave
Proiectare şi exploatare instalaţii navale
Tehnici computerizate

Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

Managementul calităţii

Ş.l.dr. Gheorghe Lucian

Știinte juridice
Psihologie
 

2.      Departamentul de Management Industrial şi Autovehicule Rutiere

 

Cadrul didactic titular

Domenii și directii de cecetare

Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Inginerie Mecanică
Acționări hidraulice
Automatizări industriale

Prof.univ.dr.ing. Pomazan Valentina

Design de produs (Product Design)
Inginerie Asistată de calculator (CAD, CAM, CAE)
ECODesign

Prof.univ.dr.ing. Mamut Eden

Termodinamică aplicată la procese în sisteme energetice inclusiv celule de combustie și procese termo-mecanice în sisteme cu izolatori antivibratili de cauciuc

Procese de transfer de caldură și masa la scara micro și nano

Impactul ecologic al sistemelor de transport & transport intermodal

Ingineria microproceselor

Nanotehnologii și materiale pentru sisteme energetice avansate

Conf. dr. ing. Izet-Ünsalan Kunsel-Özel

Echipamente și sisteme de navigație

Giroscoape neconvenționale

Sisteme de navigație prin sateliți

Teoria reglării automate

Automatizări navale 

Conf.univ.dr.ing. Popescu Violeta

Geometrie descriptivă și Desen tehnic

Exploatare porturi și nave

Optimizarea și managementul activităților portuare

Transport intermodal

Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

Organe de maşini

Exploatarea şi diagnosticarea utilajelor şi instalaţiilor portuare

Analiza avariilor în structurile sudate

Ş.l.dr.ing. Rădoiu Viorel-Bogdan

Teoria elasticităţii şi rezistenţa materialelor;

Metoda elementului finit;

Tehnica tensometriei electrorezistive.

Ş.l.dr.ing. Bucur Cosmin-Mircea

Măsurători electrice, sisteme de achiziții de date, sisteme SCADA

Automatizări industriale

Echipamente electrice

Ş.l.dr.ing. Cotrumba Mirela-Rodica

Tematica de cercetare ştiinţifică este preponderent interdisciplinară, cu caracter fundamental şi implicaţii aplicative privind instalaţiile de ridicat navale şi portuare: studii privind soluţii de automatizare electrohidraulică a sistemelor de ridicare ale macaralelor de bord în scopul compensării efectelor mişcărilor perturbatoare provocate de mişcările navei şi de cele ale macaralei asupra sarcinii suspendate în cârligul macaralei.

Dinamica instalaţiilor de ridicat navale şi portuare

Utilaje pentru construirea porturilor

Geometrie descriptivă şi desen tehnic

Asist.dr.ing. Avram Rita-Elena

Temodinamică fundamentală și aplicată

Transfer de caldură și masă

Proiectarea sistemelor și echipamentelor termice

Microschimbatoare de caldură

Bilanțuri energetice

Asist.univ.drd.ing. Bogaciov Angela

Organe de mașini

Tribologie

Prep.univ.drd.ing. Mateescu Liviu

Măsurători eletrice, sisteme de achiziții de date, sisteme SCADA
Surse regenerabile de energie
Calitatea energiei electrice