Centre de cercetare

 

Centrul managerial de informare tehnologică

 

Centrul Managerial de Informare Tehnologică este afiliat Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa şi îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare (Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011), a Cartei Universităţii „Ovidius” din Constanţa, a Hotărârii Senatului Universităţii din 23.03.2005 şi a deciziei Rectorului Universităţii „Ovidius” din Constanţa nr. 74 / 31.03.2005.

 

ORGANIGRAMA

Centrului Managerial de Informare Tehnologică (CMIT)
aprobată prin HCA nr. 1890 / 09.04.2013 şi validată prin HS nr. 344 / 11.04.2013