În atenția studenților/masteranzilor din ani terminali FIMIM - Anunț privind înscrierea la examene restante din sesiunea a III-a, 20. 06 - 26. 06 2022.

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANI TERMINALI FIMIM

(anul IV - licență, anul II - masterat)

 

 

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENE RESTANTE DIN SESIUNEA 20. 06. 2022 - 26. 06. 2022

 

În această perioadă se pot susține examene restante

din primul și al doilea semestru.

 

Pentru a susține examenele restante, se completează un formular tipizat care se depune fizic la secretariat,

b-dul Mamaia, nr. 124, sala E31,

în perioada 9 – 19 iunie, conform programului afișat (http://www.imim.univ-ovidius.ro/contact).