Misiune

     Misiunea - Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa este aceea de a promova un învăţământ tehnic superior de calitate, cu specializări adaptate cerințelor economice din România, conforme cu exigenţele învăţământului european şi mondial, dar conservând tradiţiile academice naţionale.

     Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă continuă o tradiţie îndelungată şi bogată de învăţământ universitar constănțean.

     Ultimii cincisprezece ani s-au dovedit a fi cei mai dinamici, deoarece, în acest timp, colectivul de cadre didactice a cunoscut remarcabile creşteri atât din punct de vedere numeric, prin cooptarea de cadre didactice cu o pregătire profesională şi academică de înalt nivel, cât şi din punct de vedere calitativ, prin promovarea cadrelor didactice cu rezultate ştiinţifice şi didactice deosebite.