În atenția studenților FIMIM privind Sesiunea I de colocvii / examene 2022 – 2023

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FIMIM

PRIVIND SESIUNEA I DE COLOCVII / EXAMENE 2022 – 2023

09.01.2023 - 22.01.2023 presesiune (colocvii) - 2 săptămâni

23.01.2023 - 12.02.2023 sesiune (examene) - 3 săptămâni

 

Studenții la studii cu taxă au obligația, conform contractului de studii,

să achite cel puțin două rate din taxa de școlarizare până la data de 15.12.2022.

 

Înscrierea studenților care NU SE AFLĂ

în situație de prelungire de școlaritate/reînmatriculați/înmatriculați în an superior

în scopul susținerii restanțelor / diferențelor din anii anteriori

se va face numai pe baza cererii și a plății taxei în cuantum de 50 lei/disciplină.

 

Studenții AFLAȚI în situație de prelungire de școlaritate/reînmatriculați/înmatriculați în an superior

vor depune / transmite cererea și dovada plății taxei de echivalare,

pentru a participa la examinările aferente disciplinelor

din anii anteriori anului înmatriculării.

 

Cererea și dovada plății se vor depune  fizic la secretariat FIMIM

sau se vor transmite online

(http://www.imim.univ-ovidius.ro/contact).

 

Termenul limită de depunere / transmitere: 22 decembrie 2022.

 

Pentru disciplinele din anul înmatriculării (anul de studiu în care este înscris)

nu este necesară cererea de înscriere.

 

Examinările se vor susține conform programării

ce se va afișa în timp util pe site FIMIM

(http://imim.univ-ovidius.ro/studenti/programarea-examenelor).

 

Modalitatea de plată a taxelor:

http://www.imim.univ-ovidius.ro/studenti/taxe-studenti

 

Vă mulțumim!

Secretariat FIMIM