În atenția studenților FIMIM - întrerupere / reluare studii, reînmatriculare, prelungire de școlarizare 2023 -2024

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FIMIM

anii II, III, IV – licență și anul II – masterat

interesați de întreruperea / reluarea studiilor, reînmatriculare,

prelungire de școlarizare, transfer

 

În conformitate cu reglementările Regulamentului privind activitatea studenților

(https://www.univ-ovidius.ro/images/2021/carta_si_regulamentele/17b/Regulament%20privind%20activitatea%20profesionala%20a%20studentilor.pdf),

capitolul V, art. 36, 37, 40, 41

 

pentru noul an universitar 2023-2024, studenții se vor prezenta

în perioada 05 - 15 septembrieîntre orele 13:00-15:00,

la secretariatul facultății (Bd. Mamaia, 124, et.2, sala E31),

în vederea depunerii cererilor pentru situațiile menționate.

 

Formulare:

·      model cerere întrerupere / reluare studii (.doc .pdf)

·      model cerere reînmatriculare (.doc .pdf)

·      model cerere prelungire de școlarizare (.doc .pdf)

 

Studenții care solicită reînmatriculare, vor atașa la cerere chitanța de 300 lei

Reînmatricularea se poate face numai în intervalul termenului de 3 ani de la data exmatriculării.

În cazul depășirii acestui interval, reluarea studiilor se poate face numai prin participarea la un nou concurs de admitere.

 

Studenții care doresc să solicite transferul către/de la alte universități/facultăți

vor depune documentele respective

(Anexa 1 / Anexa 2, Anexa 3 la Regulamentul privind activitatea studenților)

la secretariatul facultății (Bd. Mamaia, 124, et.2, sala E31)

în perioada 05 - 15 septembrie, între orele 13:00-15:00.

Nu se acceptă transferurile în anul I de studii.