În atenția studenților FIMIM din anii I, II, III-licență, I-masterat - Sesiunea a III-a (Restanțe): 17 - 30 iulie 2023.

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FIMIM

din anii I, II și III – licență și anul I - masterat

 

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA LA

Sesiunea a III-a de examene (restanțe) din perioada

17. 07. 2023 - 30. 07. 2023

 

În această perioadă se pot susține examinări restante

și măriri de note din primul și al doilea semestru.

 

Pentru restanțele din anul în curs și pentru măririle de note

este necesară depunerea cererii.

Măririle de note se susțin doar pentru disciplinele din anul în curs și în limita a 3 discipline.

 

Pentru restanțele din anii anteriori,

este necesară depunerea cererii  

și dovada plății taxei în cuantum de 50 lei / disciplină.

 

Cererea și dovada plății

se vor depune fizic la secretariat FIMIM sau se vor transmite online

(e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

în datele de 10 și 11 iulie 2023,

între orele 13:00 și 15:00.

 

Examinările se vor susține conform programării

ce se va afișa în timp util pe site FIMIM

(http://imim.univ-ovidius.ro/studenti/programarea-examenelor).

 

Precizări privind taxele și modalitatea de plată a taxelor:

http://www.imim.univ-ovidius.ro/studenti/taxe-studenti

 

Vă mulțumim!

Secretariat FIMIM