ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANI TERMINALI FIMIM (sesiunea a III-a, restanțe, 24.06.2024 - 30.06.2024)

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANI TERMINALI FIMIM

(anul IV - licență, anul II - masterat)

 

 ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA ȘI SUSȚINEREA EXAMINĂRILOR RESTANTE DIN

SESIUNEA A III-A (RESTANȚE) 24.06.2024 - 30.06.2024

 

 În această perioadă se pot susține examinări restante din primul și al doilea semestru.

 

Pentru susținerea examinărilor restante:

 

1.     toți studenții trebuie să se asigure că au achitat integral taxa de școlarizare,

 

2.     se completează o cerere care va fi însoțită de   dovada achitării taxei de restanțe,

50 lei/restanță – acolo unde este cazul.

 

Pentru disciplinele restante din an curent, nu este necesară depunerea cererii și nici achitarea taxei de restanțe.

 

Cererea se va depune fizic, la Secretariat FIMIM,

în perioada 13-18 iunie 2024intervalul orar 13:00 – 15:00.

 

Examinările se vor susține conform programării

ce se va afișa în timp util la avizierele FIMIM / pagina web FIMIM 

(http://imim.univ-ovidius.ro/studenti/programarea-examenelor).

 

Precizări privind taxele și modalitatea de plată a taxelor:

http://www.imim.univ-ovidius.ro/studenti/taxe-studenti

 

Vă mulțumim!

Secretariat FIMIM