ANUNȚ Programarea examinărilor - Sesiunea a III-a (Restanțe), pentru studenții din anii I, II, III - LICENȚĂ și anul I - MASTERAT, 15 - 28 iulie 2024

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII I, II, III LICENȚĂ ȘI ANUL I MASTER

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA ȘI SUSȚINEREA EXAMINĂRILOR RESTANTE ÎN SESIUNEA A III-A (RESTANȚE ȘI MĂRIRI)

15.07.2024-28.07.2024

Pentru susținerea examinărilor restante,

 

1. Toți studenții trebuie să se asigure că au achitat integral taxa de școlarizare!

 

2. se completează o cerere care va fi însoțită de dovada achitării taxei de 50lei/restanță – acolo unde este cazul.

 

Pentru disciplinele restante din an curent nu este necesară depunerea cererii și nici achitarea taxei de restanțe.

 

Cererea se va depune  fizic, la Secretariat FIMIM, până pe 05 iulie 2024.

 

Examinările se vor susține conform programării

ce se va afișa în timp util la avizierele FIMIM/pagina web FIMIM

(http://imim.univ-ovidius.ro/studenti/programarea-examenelor).

 

Precizări privind taxele și modalitatea de plată a taxelor:

http://www.imim.univ-ovidius.ro/studenti/taxe-studenti

 

Vămulțumim!

 

Secretariat FIMIM