Taxe

DATE IMPORTANTE PENTRU PLATA TAXEI DE ȘCOLARIZARE:

•prin ordin de plată / transfer bancar de la orice bancă, în contul Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa,
•cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanţa, Codul fiscal al UOC(CUI): 4301332,
•detalii plată: numele, prenumele, facultatea, programul de studii, taxă școlarizare.

 

 TAXE ADMITERE 2021 STUDII LICENȚĂ - CICLUL I 

Taxă

Valoare

Taxă de înscriere 

100 lei pentru toate domeniile și formele de învățământ
conform HS 475 / 24. 06. 2021

Taxă de înmatriculare

0 (zero) lei - conform HS 292 / 09. 06. 2021

Taxă de şcolarizare

3200 lei/an de studii

TAXE ADMITERE 2021 STUDII MASTERAT - CICLUL II 

Taxă

Valoare

Taxă de înscriere

100 lei pentru toate domeniile și formele de învățământ
conform HS 475 / 24. 06. 2021

Taxă de înmatriculare

0 (zero) lei - conform HS 292 / 09. 06. 2021

Taxă de şcolarizare

1800 lei/semestru